Terapi


Psykolog Dorthe Carlsen

- stol på dig selv!

Terapi

af Esra G. Pertan


Mange har prøvet at være i en situation, hvor man ikke længere synes, at man kan klare sine problemer alene.

I sådan en situation kan det være fordelagtigt at tale med en psykolog, hvor der er mulighed for at træde et skridt tilbage fra hverdagen og se på situationen med nye øjne.


En psykolog:


En psykolog forholder sig anderledes til problemet, fordi han/hun er "udenforstående". Måske bliver man udfordret på nogle af de måder, man kan tænke om sig selv på, og udfordret på de ting, man tager for givet om sit liv.

Der er plads til en fælles udforskning af nye vinkler og måder at forstå ens historie og problemer på. Det kan føre til klarhed over, hvordan problemerne skygger for intentioner og håb. Det kan bringe nye muligheder for forandring frem.I samtalerne kan jeg hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine færdigheder, ressourcer og valgmuligheder. De kan også bidrage til en forståelse af, hvilke skridt der skal tages for at få styr på problemerne.
 
Jeg vil forsøge at hjælpe dig i en retning, som giver dig mere livsglæde og flere handlemuligheder. At bringe dig tættere på dét, der er vigtigt for dig i livet.
  

En session varer typisk 45 minutter
 og
 jeg anvender nogle korte spørgeskemaer, FIT, i alle mine samtaler, for at holde øje med effekten af behandlingen, og for at sikre mig, at vores samarbejde giver mening. Du vil blive bedt om at udfylde 4 spørgsmål inden vi begynder en samtale, og 4 spørgsmål i slutningen af en session. Varigheden af terapi er meget individuel, og afhænger af, hvilken problemstilling man kommer med, og hvem man er som person.

Psykolog Dorthe Carlsen ved Ballerup Psykologhus, Centrumgaden 7, 1.th., 2750 Ballerup.

Mobil: 30 29 36 43, mail: psykolog@dorthecarlsen.dk, www.balleruppsykologhus.dk